Kerja Kosong Sabah 2020 | PEMBANTU TADBIR (P/O), GRED N19 - Hospital Queen Elizabeth II

JAWATAN KOSONG TERKINI KERAJAAN 2020

HOSPITAL QUEEN ELIZABETH II
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia

Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19
Kekosongan : 3 orang
Pekerja Sambilan Harian (PSH)

Tarikh Tutup: 15 JANUARI 2020
Syarat Lantikan 

1. Warganegara Malaysia;

2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

3. Berkelulusan:

i. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

4. Memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada pringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.

5. Berpengetahuan dan mahir menggunakan Komputer dan aplikasi komputer seperti Microsoft Word, Excel dan Lain-lain.

6. Fasih bertutur dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Menjalankan tugas-tugas perkeranian selaras dengan fungsi tugas Jabatan/Bahagian yang berkenaan seperti tugas-tugas penyelenggaraan fail/ dokumen, pengiraan, penyediaan laporan bulanan, statistik
CARA MEMOHON

1. Semua permohonan hendaklah menggunakan Borang KKM.S.M 1/00 Pin.1/2001 yang boleh didapati di Unit Rekod Perubatan, Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu mulai 08.01.2020 (Rabu).

2. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan satu(1) salinan fotosat sijil dan dokumen berikut yang disahkan benar:-

i) Sekeping Gambar Berukuran Passport
ii) Kad Pengenalan (Depan dan Belakang)
iii) Sijil Kelahiran
iv) Sijil-Sijil Tamat Persekolahan
v) Sijil SPM atau SPM(V) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
vi) Lain-lain sijil yang berkaitan
vii) Butiran maklumat peribadi (RESUME)

3. Borang Permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat seperti dibawah:-

UNIT REKOD PERUBATAN
HOSPITAL QUEEN ELIZABETH II
LORONG BERSATU, OFF JALANDAMAI, LUYANG
88300 KOTA KINABALU, SABAH

Permohonan seperti berikut akan DITOLAK sekiranya :-

i) Tidak disertakan dengan salinan dokumen yang disyaratkan
ii) Salinan dokumen tidak disahkan benar
iii) Borang Permohonan tidak diisi dengan lengkap dan tulisan tidak terang (jelas)
iv) Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan ditetapkan di para 2;
v) Borang Permohonan tidak ditandatangani
vi) Permohonan diterima selepas tarikh tutup iklan

4. TEMUDUGA

4.1 Hanya calon-calon yang layaka selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk menghadiri temuduga pada tarikh dan tempat yang akan dimaklumkan kemudian.

4.2 Pemohon-pemohon yang  tidak menerima sebarang jawapan selepas 17.01.2020 (Jumaat) hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

5. TARIKH TUTUP PERMOHONAN

5.1 Tarikh Tutup Permohonan : 15 JANUARI 2020 (RABU)


0 Response to "Kerja Kosong Sabah 2020 | PEMBANTU TADBIR (P/O), GRED N19 - Hospital Queen Elizabeth II"

Post a Comment