Jawatan Kosong Kerajaan 2020 | Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam, Gred S29 - JAKIM - Jawatan Kosong Terkini Negeri Sabah

Terkini

Kerja Kosong Terkini Di Sabah

Tuesday, 24 November 2020

Jawatan Kosong Kerajaan 2020 | Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam, Gred S29 - JAKIM

JAWATAN KOSONG TERKINI KERAJAAN 2020

(JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM))

Kelayakan Diploma

PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM, GRED S29

Tarikh Tutup: 7 Disember 2020


1. SYARAT LANTIKAN 


 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
  1. warganegara Malaysia;
  2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

  3. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dengan mendapat prinsipal dalam subjek syariah, Usuluddin atau Bahasa Arab.
   (Gaji Permulaan pada Gred S29 : RM1,493.00); atau
  4. Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
   (Gaji Permulaan pada Gred S29 : RM1,493.00); atau
  5. Diploma dalam bidang tahfiz Al-Quran, pengajian Islam atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
   (Gaji Permulaan pada Gred S29 : RM1,770.95); atau
2. Syarat Bahasa Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan


3- Syarat Peningkatan Secara Lantikan: 

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Hal Ehwal Islam adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

a) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); atau

lulus Peperiksaan Khas; dan

b) had umur pelantikan

 1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
 2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
 3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

4.Keperluan Bidang (Ditetapkan oleh Jabatan):

1. Al-Dakwah Wa lQiadah 
2. Al-Quran dan Al-Sunnah dengan Komunikasi 
3. Al-Syariah 
4. Aqidah dan Dakwah 
5. Aqidah dan Falsafah 
6. Dakwah dan PembangunanInsan 
7. Dakwah dan Pembangunan Sumber Manusia 
8. Dakwah dan Pengurusan 
9. Fiqh dan Fatwa 
10.Fiqh dan PengajianIslam 
11.Fiqh dan Usul Al-Fiqh 
12.Hadis 
13.Hukum Sahsiah Keluarga (Ahwal Al-Syakshiy) 
14.Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Pengajian Al-Quran Dan Sunnah) 
15.Muamalat 
16. Pengajian Akidah & Agama
17. Pengajian AlQuran dan Qiraat
18. Pengajian AlQuran dan Al-Sunnah
19.Pengajian Dakwah & Kepimpinan 
20.Pengajian Islam 
21Pengajian Islam (Dakwah) 
22.Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam) 
23.Pengajian Islam (Pengurusan Islam) 
24.Pengajian Islam (Syariah) 
25.Pengajian Islam (Usuluddin) 
25.Pengajian Islam–Pentadbiran Islam 
27.Pengajian Islam dan Bahasa Arab 
28.Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab & Tamadun Islam 
29.Pengajian Muamalat 
30.Perbandingan Mazhab dan Hukum 
31.Perundangan Islam/Syariah 
32.Qiraat 
33.Siasah Syar’iyah (Syariah Politik) 
34.Syariah 
35.Syariah (Ekonomi Dan Perbankan Islam) 
36.Syariah (Falak Syarii) 
37.Syariah dan Ekonomi 
38.Syariah dan PengajianIslam 
39.Syariah dan Pengurusan 
40.Syariah dan Undang-Undan
41.Syariah Islamiyyah
42.Tafsir dan Hadis 
43.Tafsir dan Ulum Quran
44.Tahfiz Al-Quran 
45.Tahfiz Al-Quran dan Qiraat 
46.Usuluddin
47.Usuluddin & Falsafah 
48.Usuluddin (Akidah dan Pemikiran Islam) 
49.Usuluddin (Al-Quran dan Al-Hadith) 
50.Usuluddin dan Perbandingan Agama 
51.Usuluddin dengan Kaunseling 
52.Usuluddin Tafsir & Ulum Quran

5- KEPERLUAN TAMBAHAN
Hanya calon yang telah memperoleh kelayakan/kelulusan Sijil/Dploma telah diiktiraf oleh senat universiti/jawatankuasa berkaitan pada atau sebelum tarikh tutup iklan permohonan jawatan ini layak memohon selaras dengan syarat lantikan 

CARA MEMOHON

Calon yang telah mendaftarkan permohonan bagi jawatan di atas tidak perlu mendaftar semula. Sila pastikan pendaftaran permohonan masih dalam tempoh sah laku.
Calon yang telah mendaftar dengan SPA tapi tidak memilih jawatan ini sebelum ini, sila kemaskini pendaftaran anda dengan memilih jawatan ini sekiranya berminat.
Calon baharu yang masih belum mendaftar hendaklah  memohon secara online melalui  PORTAL SPA 

Permohonan secara online di
– LAMAN WEB SPA (www.spa.gov.my) -

Tarikh Tutup Iklan : 7 Disember 2020 (ISNIN) jam 11.59 malam
Sila klik pautan Borang SPA8i di bawah untuk memohon :
Calon-calon yang telah mendaftarkan permohonan bagi jawatan di atas tidak perlu mendaftar semula. Namun demikian sila pastikan pendaftaran permohonan masih dalam tempoh sah laku. Calon-calon juga adalah dimohon untuk mengemaskini pusat temuduga yang terkini.


Kekosongan:29 Simpanan:60
No comments:

Post a comment