Jawatan Kosong PERKESO | PEGAWAI EKSEKUTIF GRED 19


KERJA KOSONG
PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO)

JAWATAN                                 :  PEGAWAI EKSEKUTIF GRED 19
TARAF JAWATAN                    :    TETAP DAN TIDAK BERPENCEN
KUMPULAN PERKHIDMATAN:    EKSEKUTIF
GAJI                                         :    LINGKUNGAN RM2,150.00 – RM7,990.00
KEKOSONGAN                         :    25 KEKOSONGAN (PEJABAT PERKESO SELURUH MALAYSIA)

1.1 KELAYAKAN DAN SYARAT LANTIKAN:
(a)  Umur calon mestilah tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan.
(b)  Memiliki Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi Institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang        diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; Dan
(c)  Memiliki kepujian Bahasa Malaysia (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang              diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

1.2 SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN
Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pegawai Kerani adalah layak (dengan syarat berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan) dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pegawai Eksekutif Tingkatan Biasa yang kosong apabila telah disahkan disahkan dalam perkhidmatan DAN:-
(a)  Mempunyai kelayakan di perenggan 1.1 (b) dan 1.1(c) di atas;  ATAU
(b) (i) Berkhidmat di atas Tingkatan Kanan selama tidak kurang dari 2 tahun; Dan
     (ii) Lulus Peperiksaan Khas

CARA MEMOHON 


1. Pemohon dikehendaki mengemukakan permohonan SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) melalui Laman Sesawang 

dengan merujuk syarat-syarat iklan yang tertera di atas

2. TARIKH TUTUP IKLAN : 27 NOVEMBER 2017 ( ISNIN )

3. Calon-calon yang disenarai pendek dan layak selepas tapisan akan dihubungi untuk urusan temuduga

4. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tempoh 6 (enam) bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah mengganggap permohonan mereka tidak berjaya. 

0 Response to "Jawatan Kosong PERKESO | PEGAWAI EKSEKUTIF GRED 19"

Post a Comment