Jawatan Kosong Kerajaan 2020 | Pegawai Kebudayaan, Gred B29 - Kementerian Pelancongan, Seni Dan Budaya - Jawatan Kosong Terkini Negeri Sabah

Terkini

Kerja Kosong Terkini Di Sabah

Tuesday, 24 November 2020

Jawatan Kosong Kerajaan 2020 | Pegawai Kebudayaan, Gred B29 - Kementerian Pelancongan, Seni Dan Budaya

JAWATAN KOSONG TERKINI KERAJAAN 2020

(KEMENTERIAN PELANCONGAN,SENI DAN BUDAYA MALAYSIA)

Kelayakan Diploma

PEGAWAI KEBUDAYAAN, GRED B29

Tarikh Tutup: 7 Disember 2020


1. SYARAT LANTIKAN 


 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
  1. warganegara Malaysia;
  2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

  3. (i) mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang kebudayaan serta berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.
   (Gaji permulaan ialah pada Gred B29: RM1,499.00)

   (ii) 
   Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
   (Gaji permulaan ialah pada Gred B29: RM1,499.00); atau

   (iii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
   (Gaji permulaan ialah pada Gred B29: RM1,499.00); atau

   (iv) diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

   (Gaji permulaan ialah pada Gred B29: RM1,777.78)


2. Syarat Bahasa Melayu

Calon bagi lantikan diperenggan 1(c)(ii),(iii),(iv) dan (v) hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

3- SYARAT UJIAN KHAS

Calon lantikan adalah dikehendaki lulus Ujian Khas bagi menentukan kesesuaian mutu dan tahap bakat, kebolehan dan daya kreativiti dalam bidang seni reka dan/atau seni lukis sebelum lantikan seperti yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan.

4.Keperluan Bidang (Ditetapkan oleh Jabatan):

1.Antropologi; 
2.Antropologi dan Sosiologi; 
3.Bahasadan Kesusasteraan;
4.Bahasa dan Linguistik; 
5.Bahasa dan Linguistik Melayu; 
6.Geografi dan Antropologi Dan Sosiologi; 
7.Geografi dan Sejarah; 
8.Sosial; 
9.Kesusasteraan; 
10.Kesusasteraan Inggeris; 
11.Kesusasteraan Melayu; 
12.Komunikasi (Televisyen Dan Filem);
13.Komunikasi dan PengajianMelayu;
14.Linguistik;
15.Linguistik dan Komunikasi;
16.Linguistik dan Persuratan Melayu;
17.Linguistik Melayu; 
18.Linguistik Melayu,Penulisan dan Kewartawanan;
19.Pengajian Melayu dan Antropologi/Sosiologi;
20.Pengajian Melayu (KesenianMelayu);
21.Pengajian Melayu (Seni Dan Budaya); 
22.Penulisan Kreatif; 
23.Penyiaran dan Perfileman; 
24.Sains Kemanusiaan (Sejarah & Tamadun); 
25.Sains Kemasyarakatan (Antropologi dan Sosiologi); 
26.Sains Sosial (Antropologi dan Sosiologi);
27.Sains Sosial (Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya); 
28.Sains Sosial (Bahasa dan Komuniti Silang Budaya);atau 
29.SeniLakon

vi- KEPERLUAN TAMBAHAN
Hanya calon yang telah memperoleh kelayakan/kelulusan Sijil / Diploma yang telah diiktiraf oleh senat universiti/jawatankuasa berkaitan pada atau sebelum tarikh tutup iklan permohonan jawatan ini layak memohon selaras dengan syarat lantikan [kecuali calon bagi lantikan diperenggan 1 i(c)(i)].

CARA MEMOHON

Calon yang telah mendaftarkan permohonan bagi jawatan di atas tidak perlu mendaftar semula. Sila pastikan pendaftaran permohonan masih dalam tempoh sah laku.
Calon yang telah mendaftar dengan SPA tapi tidak memilih jawatan ini sebelum ini, sila kemaskini pendaftaran anda dengan memilih jawatan ini sekiranya berminat.
Calon baharu yang masih belum mendaftar hendaklah  memohon secara online melalui  PORTAL SPA 

Permohonan secara online di
– LAMAN WEB SPA (www.spa.gov.my) -

Tarikh Tutup Iklan : 7 Disember 2020 (ISNIN) jam 11.59 malam
Sila klik pautan Borang SPA8i di bawah untuk memohon :
Calon-calon yang telah mendaftarkan permohonan bagi jawatan di atas tidak perlu mendaftar semula. Namun demikian sila pastikan pendaftaran permohonan masih dalam tempoh sah laku. Calon-calon juga adalah dimohon untuk mengemaskini pusat temuduga yang terkini.


Kekosongan:2 Simpanan:6
No comments:

Post a comment