Jawatan Kosong Kerajaan 2020 | Penolong Kurator, Gred S29 - Kementerian Pelancongan, Seni Dan Budaya - Jawatan Kosong Terkini Negeri Sabah

Terkini

Kerja Kosong Terkini Di Sabah

Tuesday, 24 November 2020

Jawatan Kosong Kerajaan 2020 | Penolong Kurator, Gred S29 - Kementerian Pelancongan, Seni Dan Budaya

JAWATAN KOSONG TERKINI KERAJAAN 2020

(KEMENTERIAN PELANCONGAN,SENI DAN BUDAYA MALAYSIA)

Kelayakan Diploma

PENOLONG KURATOR, GRED S29

Tarikh Tutup: 7 Disember 2020


1. SYARAT LANTIKAN 


 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
  1. warganegara Malaysia;
  2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

  3. (i)  Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
   (Gaji permulaan ialah pada Gred B29: RM1,493.00); atau

   (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
   (Gaji permulaan ialah pada Gred B29: RM1,493.00); atau

   (iii) Diploma dalam bidang seni lukis, seni reka, seni halus, seni bina, sains, permuziuman, teknologi maklumat atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
   (Gaji permulaan ialah pada Gred B29: RM1,770.95)


2. Syarat Bahasa Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

3- Syarat Peningkatan Secara Lantikan

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Muzium adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Kurator Gred S29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
  1. mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); dan

 1. had umur pelantikan:
  1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
  2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
  3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

4.Keperluan Bidang (Ditetapkan oleh Jabatan):

1.Antropologi dan Sosiologi; 
2.Aplikasi Multimedia; 
3.Rekabentuk Grafik; 
4.Komunikasi dan Pengajian Media; 
5.Komunikasi Korporat;  
6.Multimedia; 
7.Multimedia dan Komunikasi; 
8.Pemasaran dengan Multimedia; 
9.Penulisan Kreatif dan Deskriptif; 
10.Rekabentuk Dalaman; 
11.Sains Komputer (Multimedia); 
12.Sains Komputer (PerisianGrafik dan Multimedia); 
13.Sejarah; 
14.Sejarah Seni dan Pengurusan Kebudayaan; 
15.Seni Halus (Rekabentuk dan Teknologi Media Baru); 
16.Seni lukis dan Senireka (Seni reka Perindustrian); 
17.Seni reka Grafik Digital; 
18.Seni bina Dalaman (Interior Architecture); 
19.Seni lukis / Reka-Grafik; 
20.Seni lukis / Reka-Tekstil; 
21.Teknologi Animasi; 
22.Geomatics and Land Surveying Management; 
23.Pengurusan Teknikal Senibina; 
24.Koordinasi dan Pengurusan Pameran; 
25.Operasi Rawatan Kayu;atau 
26.Rekabentuk Konsep

vi- KEPERLUAN TAMBAHAN
Hanya calon yang telah memperoleh kelayakan/kelulusan Sijil / Diploma yang telah diiktiraf oleh senat universiti/jawatankuasa berkaitan pada atau sebelum tarikh tutup iklan permohonan jawatan ini layak memohon selaras dengan syarat lantikan [kecuali calon bagi lantikan diperenggan 1 i(c)(i)].

CARA MEMOHON

Calon yang telah mendaftarkan permohonan bagi jawatan di atas tidak perlu mendaftar semula. Sila pastikan pendaftaran permohonan masih dalam tempoh sah laku.
Calon yang telah mendaftar dengan SPA tapi tidak memilih jawatan ini sebelum ini, sila kemaskini pendaftaran anda dengan memilih jawatan ini sekiranya berminat.
Calon baharu yang masih belum mendaftar hendaklah  memohon secara online melalui  PORTAL SPA 

Permohonan secara online di
– LAMAN WEB SPA (www.spa.gov.my) -

Tarikh Tutup Iklan : 7 Disember 2020 (ISNIN) jam 11.59 malam
Sila klik pautan Borang SPA8i di bawah untuk memohon :
Calon-calon yang telah mendaftarkan permohonan bagi jawatan di atas tidak perlu mendaftar semula. Namun demikian sila pastikan pendaftaran permohonan masih dalam tempoh sah laku. Calon-calon juga adalah dimohon untuk mengemaskini pusat temuduga yang terkini.


Kekosongan:1 Simpanan:2


No comments:

Post a comment